Tango i Stockholm Nyheter
Nyhetsbrev
Newsletter

Kalendarium för Tangokurser mm i Argentinsk Tango i Stockholm

Välj datum  Share on Facebook Tweet

Må 1 sep 2014 kl 19.30 till Må 1 sep 2014 kl 21
Musikalitet & Repertoar! Tangokurs Fortsättning! Alla nivåer!
Med Charlotte Rivero
Dansstudion, Frejgatan 41

 Musikalitet & Repertoar!  En tangokurs med tango, vals och milonga! Vi fortsätter vår musikaliska resa från förra terminen. Denna kursserie utvecklas och innehåller nytt material varje termin.

Det går bra att prova första gången mot en avgift. Kursen lämpar sig för dig som har gått minst en nybörjarkurs och dansat minst en termin och för dig som vill fördjupa dina musikalitetskunskaper. Kursen passar alla nivåer från 1 termin och uppåt (Fortsättning/Medel/Avancerad).  I den här kursen ägnar vi oss mycket åt musikalitet och ger de steg vi redan kan förnyad kvalitet. samt lär oss ny repertoar.

Stockholm International Queer Tango Festival  Sunday 26 May 2013. Improvised performance  tango for three with:  from the left Cristiano Bramani, Charlotte Rivero and Andrea Cesarini. Photo: Laura Valentino

Du behöver inte anmäla dig med partner. Vi byter både roller och partners men det går att bara dansa en roll om så önskas och också att öva med sin egen partner. De flesta brukar dock upptäcka fördelarna med att växla partners och även att prova båda rollerna.  Du kommer att öva med andra elever som har ungefär samma erfarenhet som du själv har.

Kursen leds av Charlotte Rivero som jobbar professionellt med tangoundervisning och regelbundet har uppdrag vid universitet och högskolor t ex Teaterhögskolan och Danshögskolan.


Kursinnehåll  Första lektionerna blir lite repetition av förra terminen så att nytillkomna pratar samma språk som de som gick förra terminen: repetition av de rytmiska möjligheter som finns och melodiska fraser.

Vi fördjupar  kunskaperna i tangons musikalitet och och de kvaliteter som gör din dans till tango. Vi jobbar också med en utökad repertoar.  Kursserien är systematisk och följer en klar linje och ett tydligt system för tango, musikalisk förståelse och rörelsekvalitet. Rytm, frasering och musikalitet utgör viktiga verktyg för att kunna skapa ömsesidighet i dansen och samtidigt berika traditionen. På samma gång får vi alltså verktygen att utmana och berika traditionen eftersom en kunskap om hur du med musikens hjälp kan röra dig kreativt, bekvämt, rörelsedynamiskt tillsammans med din partner ger frihet att skapa nya uttryck, möjligheter och möten. Medveten närvaro, empati, intention, lyhördhet och tydlighet är också viktiga aspekter av kursen och vi utforskar dessa delar genom olika övningar för att nå fram till en ömsesidig dans som kan ta sig olika uttryck från tydlig rolluppdelning till helt öppna roller.

Vi kommer att fördjupa kunskaper i kommunikation, kontakt, hållning, balansaxel, caminata, ochos och enkel giro. Efter det kommer vi att utöka repertoaren genom att jobba med variationer på ochos, giros, sacadas, riktingsbyten och rebotes genom en fördjupad musikalitet. Du kommer också att få lära dig grundteknik för  t ex boleos, ganchos och barridas och träna i musikalisk improvisation med koregografiska element.


Vi utforskar hur vi kan använda räta linjer, cirklar, spiraler, andning, korsat och parallellt system Under kursen kommer du att fördjupa dina kunskaper i tangons grundstruktur och få verktyg att improvisera inom strukturen men även utmana den och skapa ditt eget uttryck i samklang med din danspartner och musiken.


Kurspaket Måndagar

  • Fortsättningspaket 14 ggr måndagar kl 19.30- 21.00
  • Extra träning i förekommande fall: Vi försöker ordna träningstillfällen under terminen.

Missade lektioner kan tas igen i nybörjarkursen strax innan.


Avgift kurspaket

Ordinarie kursavgift för 14 ggr är 2590 kr.  Du kan också välja halvt paket 1590 kr eller klippkort 2200 kr

Hur betalar jag och när? 

1. Betala hela avgiften 2590 kr i samband med anmälan. Avgift ska vara betald innan kursstart.

2. Du kan välja att teckna ett halvt paket dvs 7 ggr. Betala hela avgiften 1590 kr på en gång, avgift ska vara betald innan kursstart.  (Om du vill tanka på paketet senare så kostar det 1400 kr. Det är förmånligast att teckna helt paket på en gång)

För dig som är förälder med delad vårdnad varannan vecka kan vi ordna specialarrangemang. Hör med oss hur vi kan hitta en bra modell.

Anmälan är bindande. Ingen återbetalning av avgift görs vid förhinder. Vid sjukdom före kursstart med läkarintyg får du ha medlen innestående till en annan kurs. 

Klippkort 10 ggr 2014


Klippkort (gäller höstterminen) 10 ggr = 2200 kr

Klippkortet kan även användas på våra andra ordinarie klasser under terminen förutsatt att du klarar av dem nivåmässigt.


Tangoverkstan och kurserna leds av Charlotte Rivero, som har utvecklat tangopedagogik med genusperpektiv utifrån normkritisk genus/queerteori i Sverige. Charlotte Rivero arbetar också som gästlärare med tango & genusfrågor på olika institutioner, skolor och högskolor bland annat Sveriges Kommuner och Landsting, Teaterhögskolan, Danshögskolan och på Gih. Läs mer om pedagogiken på Tangoverkstans hemsida.

Under kursen kommer Tangoverkstans erfarna dansare som genomgår Tangoverkstans instruktörsprogram att delta. Dessa kommer att assistera Charlotte samt arbeta mer självständigt som en del i instruktörsprogrammet. Något tillfälle kan komma att utgöras av individuell coaching ledda av instruktörsassistent. 

Info Charlotte Rivero, 073-770 25 15 [email protected],
hemsida


Anmälan 

ANMÄLAN och inbetalning till Tangoverkstans bankgiro 5403-9557. Ange namn+ och kursnivå
Prova på kostar 240 kr.  Föranmälan här! Avgiften dras sedan av om du tecknar dig för paket. 


VÄLKOMMEN!

Tangoverkstan- Roller i rörelse®

Med reservation för ändringar

Kostnad: 240

Tangokurs i Stockholm
Intensitet, passion, känsla och
musikalitet
Tangokurs i Stockholm
Tango är för oss frihet, inspiration
och danslust